Referenties

Vanuit werkgevers perspectief

“We hebben Pieter Wierckx ingehuurd om ons bedrijf te helpen transformeren naar een nieuwe werkwijze . Uiteindelijk resulteert “Ons Nieuwe Werken” in een optimalere dienstverlening naar onze klanten waarbij medewerkers minder op aanwezigheid en meer op resultaten beoordeeld worden. Daarnaast was Pieter initiator en coördinator van de stuurgroep. Pieter Wierckx heeft dit verandertraject op een deskundige en resultaatgerichte manier begeleid. We hebben Pieter Wierckx leren kennen als een betrouwbare interim manager die zowel op bestuursniveau als op operationeel niveau een prettige gesprekspartner is.”

Harold Lardinois
Directeur Strategie & Organisatie en Transformatie

Vanuit werknemers perspectief

“We hebben de samenwerking met Pieter Wierckx als projectleider vanuit de OR als zeer plezierig ervaren. In onze waarneming heeft Pieter een duidelijke opvatting over de randvoorwaarden waaraan het nieuwe werkconcept moet voldoen om tot optimale ontwikkeling te komen. We hebben zijn inzet als oprecht en intensief ervaren en willen hem bedanken voor het geleerde en de begeleiding van de medewerkers en leidinggevenden.”

Yasmine Stahl
Voorzitter OR

Vanuit samenwerkingsverband

“Ik heb Pieter Wierckx leren kennen als een uitstekend initiatiefnemer om Sociale Innovatie te stimuleren en hiervoor de juiste partijen bij elkaar te brengen. Pieter Wierckx zijn werkwijze is inspirerend en zijn ideeën zijn motiverend voor de samenwerkende partners.
Op deze wijze werken wij samen met provincies, woningcorporaties, gemeentes en werkgevers om binnen het Sociale Domein dié vernieuwing te brengen die in het huidige tijdsgewricht noodzakelijk is. Pieter Wierckx is daar een belangrijke initiator voor geweest in de afgelopen jaren en zal dit in de toekomst naar mijn verwachting ook blijven.”

Henk Guise
Directeur

Vanuit onafhankelijke deskundigheid

“Ik ken Pieter als een betrouwbare, energiek en pro-actieve ondernemer met verstand van de business praktijk en nieuwe werkconcepten.”

Huub Dormans
Voormalig Programmamanager/beleidsadviseur

Vanuit buiten Nederland

“Top qualities: Expert, Good Value, Creative.”

Olivier Mangelschots
Managing Director