Ga naar de inhoud

Werken en ondernemen nieuwe stijl

Veranderende wereld en samenleving

In het huidige millennium volgen innovaties en crisissen elkaar snel op. Recente communicatie- en informatievoorzieningen bieden ons de mogelijkheid direct wereldwijde verbindingen te leggen. Dagelijks worden we geconfronteerd met verschuivende normen en waarden. Tegelijkertijd kenmerkt dit millennium zich door wereldwijde opgaven om vraagstukken en crisissen te beteugelen. Of het nu gaat om een financiële crisis, het Covid-19 virus, de klimaatverandering, energiebehoefte of oorlog, het raakt onze samenleving direct of indirect.

Dat vraagt om een andere manier van samenleven. Daarbij past een innovatieve vorm van werken en ondernemen. Het gaat nu om openheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Innovatieve samenwerkingsverbanden

Steeds meer lokale ondernemerscollectieven nemen daarom initiatieven om zich in te zetten voor toekomstbestendigheid. Ondernemers en pandeigenaren van bedrijventerreinen of winkelcentra investeren jaarlijks in een Ondernemersfonds waaraan ook de overheid (gemeente) een bijdrage levert. Zo’n Ondernemersfonds maakt het mogelijk nieuwe toekomstbestendige initiatieven te ontplooien die volledig ten goede komen aan het bedrijvenpark of winkelcentrum. Daardoor blijft het bedrijventerrein of winkelcentrum aantrekkelijk om te ondernemen, werken, en bezoeken.

Toegevoegde waarde Innoverend Werken

Een professionele coördinator inspireert tot een gezamenlijke visie en vertaalt dit naar een activiteitenplan en begroting. Deze rol wordt ingevuld door een Parkmanager of Centrummanager die vervolgens ook de activiteiten coördineert en uitvoert.

Innoverend Werken kan de rol van Parkmanager of Centrummanager voor u innovatief, ondernemend en duurzaam invullen.

Kijk bij Referentieprojecten en lees welke resultaten we daarbij geboekt hebben bij lopende projecten.