Ga naar de inhoud

Bedrijvenpark Vijfhuizenberg Roosendaal

2024: Coördinatie activiteiten werkgroepen (KVO, duurzaamheid, infrastructuur en communicatie)

2023: Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald en communicatieprogramma geïmplementeerd

2023: Start met geformeerde werkgroepen.

2023: Opzet nieuw communicatieplatform voor de aangesloten leden.

2023: Start met Keurmerk Veilig Ondernemen.

2022: Voorbereidingen Parkmanagement

Vanuit de wens bij de ondernemers op Vijfhuizenberg om meer aandacht te besteden aan o.a. de infrastructuur en veiligheid op Vijfhuizenberg heeft de gemeente Roosendaal opdracht gegeven om de mogelijkheden van Parkmanagement te onderzoeken en mogelijk in te stellen.

In diverse ledenbijeenkomsten is informatie gedeeld over de mogelijkheden die een aanpak via Parkmanagement biedt. Er wordt een activiteitenplan opgesteld aan de hand van de wensen van de ondernemers en een begroting gemaakt. De leden stemmen in met professioneel Parkmanagement en besluiten de contributie vanaf 2023 fors te verhogen. Daardoor komen er meer financiële middelen beschikbaar om de gewenste activiteiten te realiseren. De gemeente Roosendaal ondersteunt dit initiatief van harte en levert ook een substantiële financiële bijdrage zodat het activiteitenplan 2023 kan worden uitgevoerd.