Ga naar de inhoud

Bedrijvenpark Majoppeveld Roosendaal

2022: Oprichting Coöperatie Energie Handelsplatform Roosendaal

In verband met de bereikte omvang en verwachte verdere groei wordt het EHP Majoppeveld omgezet naar een coöperatievorm zodat de leden zelf de verdere koers kunnen bepalen. Vertegenwoordigers van Ondernemersvereniging Majoppeveld en de ZLTO vormen het bestuur om het gedachtegoed te bewaken. Daarnaast kunnen vaste prijsafspraken gemaakt worden voor een langere periode tussen een producent en afnemer van duurzame energie via een Power Purchase Agreement.

2021: Her-certificering KVO keurmerk

Na een bijzondere Kiwa audit op afstand (i.v.m. beperkingen door Corona maatregelen) volgt na een positieve beoordeling op de genomen maatregelen in het plan van aanpak een nieuwe certificering voor de komende 3 jaren.

2021: Green Deal overeenkomst 2021-2023

Om invulling te kunnen geven aan o.a. klimaatadaptieve maatregelen is er een Green Deal overeenkomst gesloten met de Provincie Noord Brabant, Waterschap Brabantse Delta, gemeente Roosendaal en de Ondernemersvereniging Majoppeveld. Daarin wordende activiteiten beschreven die de komende 3 jaren ingevuld worden middels een gezamenlijke (financiële) bijdrage. Er is o.a. een subsidieregeling voor bedrijven die hun eigen perceel verduurzamen aan de hand van de maatregelen die in de Toolkit zijn aangegeven.

2020: Masterplan Groen 2020-2030

Er is een gedegen Masterplan Groen ontwikkeld waarbij naar de bodemgesteldheid is gekeken om passende maatregel te nemen op het gebied van hittestress, waterafvoer, biodiversiteit, duurzaam groen etc. Daarnaast is er een Toolkit ontwikkeld voor bedrijven met tips om het eigen perceel te verduurzamen.

2020: Oprichting Energie Handelsplatform Majoppeveld

Het is de ambitie dat Majoppeveld in 2030 Energieneutraal is.

Door het oprichten van een eigen Energie Handelsplatform wordt de traditionele energieprovider vervangen door een voordeligere bij de AFM aangesloten service entiteit. Daardoor wordt het zowel voor de producent en de afnemer interessant om aan te sluiten. Er wordt gehandeld met dynamische tarieven waardoor men de eerlijk beurprijs betaalt. De handelingskosten van de eigen provider zijn laag en transparant. Daar zit de financiële voordeelruimte. Zowel grootverbruikers als kleinverbruikers kunnen profiteren. Om over voldoende duurzame energie te kunnen beschikken op Majoppeveld is er een samenwerkingsverband aangegaan met de agrariërs van de ZLTO. Zij maken gebruik van de aantrekkelijke voorwaarden van het EHP Majoppeveld en leveren de duurzaam opgewekte energie aan de ondernemers op Majoppeveld.

2019: Toekomstbestendigheid

Ieder bedrijf heeft een gratis Footprint aangeboden gekregen waardoor per bedrijf inzichtelijk werd waar de knelpunten en mogelijkheden liggen om te verduurzamen. De vele Footprints samen geven een inzicht in het totale bedrijvenpark. De resultaten vanuit de Footprint worden gebruikt om meerjarige verduurzamingsprojecten op te starten aan de hand van de door de ondernemers/eigenaren gewenste prioriteiten.

2018: Keurmerk Veilig Ondernemen

Opstart en uitvoering middels de KVO werkgroep om uiteindelijk via de KIWA audit het eerste KVO certificaat te behalen. Middels een beoordeling op de maatregelen in het plan van aanpak volgt na 3 jaren de nieuwe audit.   

2017: Veiligheid

Introductie van een uniek veiligheidsconcept met de inzet van Parkrangers als gastheren die patrouilleren over het terrein. Zij helpen ondernemers en bezoekers wegwijs te maken en observeren de dagelijks gang van zaken en informeren de daarvoor bevoegde instanties. Op de toegangshoofdwegen staan grote LED-schermen waarin informatie wordt gedeeld met de bezoekers en waarop de bezoekers middels een camera zichzelf het bedrijvenpark zien betreden.

2017: Schoon

De eerste prioriteit was het schoon maken en houden van de openbare ruimten. Daarvoor is een Cleanteam opgericht waarin ook mensen deelnamen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze wijze is ook aandacht gegeven aan de maatschappelijke betrokkenheid.

2016: Oprichting Stichting Ondernemersfonds Roosendaal

Sinds eind 2016 is er op Majoppeveld een Ondernemersfonds waarin de ondernemers op Majoppeveld en de gemeente Roosendaal jaarlijks een bijdrage doen. De ondernemers betalen daarvoor geoormerkte reclamebelasting zodat de betaalde gelden direct ten goede komen aan het eigen bedrijvenpark. Jaarlijks wordt er in samenspraak met de ondernemers een activiteitenplan en begroting opgesteld dat door het Parkmanagement wordt uitgevoerd.