Ga naar de inhoud

Kwartiermaker Parkmanagement Leisurepark De Stok Roosendaal

2024: Start KVO Keurmerk en communicatieprogramma geïmplementeerd

2023: Voorbereidingen invulling Parkmanagement met stakeholders

2022: Kwartiermaker Parkmanagement

Opzet Parkmanagement met activiteitenplan en begroting opstellen n.a.v. de resultaten van het onderzoek. Tevens is een voorstel gedaan om objectief de ledenbijdragen te bepalen, aangevuld met een bijdrage vanuit de gemeente Roosendaal.

2022: Onderzoek mogelijkheden Parkmanagement

In opdracht van de gemeente Roosendaal en vanuit de wens van de leden van ondernemersvereniging De Stok is een onderzoek opgesteld en uitgevoerd naar de mogelijkheden om Parkmanagement in te voeren waarbij zowel de ondernemers als de gemeente substantieel moeten bijdragen om de gebiedsvisie te realiseren. Na de rapportage van het onderzoek bij de leden en de gemeente (o.a. wethouder) is besloten een vervolg opdracht te geven als kwartiermaker Parkmanagement.