Ga naar de inhoud

Projecten en expertise

Ondernemersfonds

We hebben ervaring met het onderzoeken naar de mogelijkheden om een Ondernemersfonds op te richten. Dat kan in de vorm van een Bedrijven Investeringszone (BIZ), via een belastingheffing (b.v. reclamebelasting) of op vrijwillige basis via lidmaatschap van een ondernemersvereniging. Iedere genoemde vorm kent specifieke mogelijkheden en beperkingen. De meest passende vorm is o.a. afhankelijk van de ambitie van de gevestigde bedrijven, de kracht van de aangesloten leden, de betrokkenheid van de pandeigenaren  en de hoogtebepaling van de bijdrage. Belangrijk daarbij is dat ook de overheid, vaak de gemeente, een Ondernemersfonds ondersteunt en daaraan substantieel bijdraagt. Om de effectiviteit van een Ondernemersfonds goed te kunnen beoordelen wordt deze voor meerdere jaren vastgesteld. We organiseren het onderzoek en begeleiden het traject naar de gewenste vorm tot en met de oprichting.

Activiteitenplan en Begroting

Samen met de gevestigde ondernemers maken we het activiteitenplan en begroting van de komende jaren. Meestal zijn de activiteiten voor het eerste en tweede jaar vrij concreet en jaar 3,4 en 5 wat globaler benoemd. We doen voorstellen om de ondernemers een indruk te geven van de mogelijkheden. Ieder jaar wordt teruggekeken naar de behaalde resultaten en nieuwe wensen ingepast in het activiteitenplan van het komende jaar. We zorgen dat de ondernemers actief meedenken en -doen om te komen tot een nieuw activiteitenplan en de bijbehorende begroting.

Energie Handelsplatform

Lokaal duurzame energie uitwisselen met elkaar is één van de mogelijkheden die de oprichting van een eigen energie handelsplatform biedt. We hebben ervaring met het onderzoeken naar de mogelijkheden hiertoe en kunnen helpen bij de oprichting en inrichting. Hierbij wordt de traditionele energieprovider vervangen door een voordeligere bij de AFM aangesloten entiteit. Daardoor wordt het zowel voor de producent en de afnemer interessant om aan te sluiten. Er wordt gehandeld met dynamische tarieven waardoor u de eerlijk beurprijs betaalt met daarbovenop de kosten die iedereen moet betalen zoals o.a. aansluitkosten en belastingen. De handelingskosten van de eigen provider zijn laag en transparant. Daar zit de financiële voordeelruimte. Zowel grootverbruikers als kleinverbruikers kunnen profiteren. Daarnaast kunnen vaste prijsafspraken gemaakt worden voor een langere periode tussen een producent en afnemer van duurzame energie.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Door in te zetten op het Keurmerk Veilig Ondernemen worden ondernemers, pandeigenaren, politie, brandweer, gemeente (handhaving/ondermijning, veiligheidsbeleid) en beveiligers met elkaar verbonden. Vertegenwoordigers van deze geledingen vormen de werkgroep KVO die meermaals per jaar bij elkaar komt. Dit geldt zowel voor bedrijventerreinen als winkelcentra. Aan de hand van een Plan van Aanpak wordt gezamenlijk gewerkt aan veiligheidsverbeteringen. Iedere 3 jaar worden de resultaten getoetst via een KIWA audit. Bij goed gevolg wordt het Keurmerk Veilig Ondernemen uitgereikt.

Organisatie Themadag Duurzaamheid

Uniek evenement waarbij bewoners betrokken worden bij de duurzaamheidsprojecten op een bedrijvenpark.

  1. Basisschool kinderen vloggen met betrokkenen op het bedrijvenpark zoals ondernemers, de wethouder Duurzaamheid, vertegenwoordigers van de groenvoorziening en het waterschap.
  2. Er is een Fietsklimaatsafari ontwikkeld waarbij op diverse plaatsen middels een app vragen beantwoord kunnen worden over duurzaamheid op het bedrijvenpark.
  3. Op een Duurzaamheidsmarkt kunnen ondernemers bezoekers tonen wat zij realiseren of aanbieden op het gebied van duurzaamheid.

www.themadagduurzaamheid.nl